V prilogi je seznam knjig, ki so prejele priznanje zalata hruška.

Seznam_PDF.