MEGA kviz

Pri tem kvizu, kjer sodelujmo knjižnice, muzeji in galerije, učenci naše šole sodelujejo že od vsega začetka. Letošnji 14. cikel je povezan z razvojem pisav in pisnih podlag. Prvi vsebinski sklop od petih smo pri urah medpredmetnih povezav (KIZ) med šolsko knjižnico,...

MEGA KVIZ 2019

Z reševanjem MEGA kviza v medpredmetni povezavi med likovno umetnostjo in šolsko knjižnico so učenci 2. in 3. triletja spoznali življenje in delo slovenske slikarke Ivane Kobilce. Pri urah likovne umetnosti so nastale naslednje umetnije: četrošolci so ustvarjalno...
Dostopnost