MEGA kviz

Pri tem kvizu, kjer sodelujmo knjižnice, muzeji in galerije, učenci naše šole sodelujejo že od vsega začetka. Letošnji 14. cikel je povezan z razvojem pisav in pisnih podlag. Prvi vsebinski sklop od petih smo pri urah medpredmetnih povezav (KIZ) med šolsko knjižnico,...
Dostopnost