KIZ

KIZ – KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

 • izposoja in knjižnični red
 • pravljica na različnih medijih
 • abecedna razvrstitev gradiva
 • pot od nastanka knjige do bralca
 • knjižna zbirke
 • priročna zbirka
 • uporaba slovarjev
 • knjižne novosti
 • Mega kviz
 • Cobiss
 • vrednotenje spletnih strani
 • oblikovanje in vsebina seminarske naloge
 • navajanje virov
 • vrste knjižnic

V šolski knjižnici so v pomoč za iskanje gradiv, pisanje referatov in oblikovanje seminarskih nalog izdelani plakati s podrobnejšmi navodili.

IMG_8782 IMG_8783 IMG_8784

Dostopnost