Ureditev knjižnice

Ureditev knjižnice

Šolska knjižnica je v kletnih prostorih na stavbi 2.

Knjižnično gradivo v njej je ločeno na:

  • gradivo za učitelje in
  • gradivo za učence.

Knjižno gradivo za učence je urejeno po načelu prostega pristopa.

Leposlovje je razdeljeno po starostnih stopnjah:

C – za otroke do 9. leta starosti

C-v – knjige z velikimi tiskanimi črkami

C – knjige z malimi tiskanimi črkami

P –  za otroke od 10. leta dalje

M – za otroke od 13. leta dalje

L –  ljudsko slovstvo (pravljice)

Leposlovje je razdeljeno tudi glede na zvrst.

  • poezija
  • dramatika in
  • pripovedništvo

Poučne knjige za učence so na policah za strokovno mladinsko literaturo razvrščene po UDK- skupinah, označenih s številkami od 0 do 9.

ureditev

Gradivo za učitelje je zaradi pomanjkanja prostora v glavnem postavljeno po posameznih kabinetih, v knjižnici pa tudi po UDK-skupinah.

Dostopnost